Velkommen‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Referat Generalforsamling

indsendt 21. feb. 2017 12.24 af Trine Nielsen

Tilstede var: Lise Skak Thomsen, Tue Bahnson, Henriette Bjørn og Lise Skjærris Lund.

Afbud fra formanden Jette Højholt.

Lise Skjærris Lund blev valgt som ordstyrer.

Formandens beretning blev læst op

I år har vi 139 gymnaster, fordelt på 8 hold.

I år har vi købt en 3-delt skumplint og en stor 2-delt kile.

Vores sociale arrangement i år er ved at blive planlagt og forventes at blive en tur i Randers Legeland i event afdelingen og derefter vil vi gerne spise på Slots Kroen.

Inden sæsonstart havde vi forberedt et online system til betaling for kontingent fra Hivebeat og alt var klar, men udbyderen valgte at hoppe fra dagen før vi skulle starte tilmelding.

Vi har haft en hård start med hurtigt at sætte os ind i Conventus systemet og få det op at køre. Efter lidt start vanskeligheder er jeg stolt over at vi har fået det hele til at køre og tilmeldingerne på denne måde er kommet ind inklusive betalinger for alle gymnaster.

Næste step bliver at give adgang til alle vores trænere så de selv kan følge med i hvem på deres hold der er tilmeldt.

Vi har besluttet at vi afholder gymnastikopvisning hvert år nu da GIL har samarbejdsproblemer med deres hal bestyrelse. GIL hjælper til.

Tak til trænere og bestyrelsesmedlemmer, for jeres store indsats og gode samarbejde.Jette Højholt

Kassererens beretning:

Regnskab blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen

Der var ingen indkomne forslag

Valg af kasserer:  Lise Skak Thomsen stillede op og blev enstemmigt valgt

Valg af bestyrrelsesmedlem: Henriette Bjørn stillede op og blev enstemmigt valgt

Comments