Velkommen‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Orientering til medlemmerne vedr. IF Alliancens Hovedbestyrelse - og indkaldelse til Generalforsamling i Hovedbestyrelsen

indsendt 10. aug. 2014 06.03 af Christa Damgaard   [ opdateret 10. aug. 2014 06.25 ]

Orientering til medlemmerne vedr. IF Alliancens Hovedbestyrelse:

Desværre har Benny Højholt trukket sig som hovedformand for IF
Alliancens Hovedforening.

Derfor har den resterende hovedbestyrelse holdt hovedbestyrelsesmøde
den 10.6.2014.

Deltagere på dette møde var:

   Cean, Hovedkasserer

   Mette, Håndbold

   Jette, Gymnastik

   Jan, Fodbold

   Kaas, Badminton

På mødet blev det besluttet, at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling tirsdag den 16/09-2014 – kl. 19.00 i Munkholmhallens
mødelokale. (Sæt allerede nu X i kalenderen)

Dagsordenspunkter til den ekstraordinære generalforsamling:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Valg af referent

4.    Valg af Hovedformand – Forslag til kandidat modtages gerne

5.    Valg af sekretær – Forslag til kandidat modtages gerne

6.    Valg af suppleant

7.    Behandling af følgende 5 forslag om vedtægtsændringer: (skal
behandles p.g.a. procedurefejl på den ordinære generalforsamling i
marts måned).

Forslag fra Vibs med følgende begrundelse:

”Desværre har det været umuligt for mig, at få revideret IFA
Badmintons regnskab for regnskabsåret 2013 før afholdelse af
badmintons generalforsamling den 26.2.2014.

Det er en meget utilfredsstillende situation for kassereren og sikkert
også for de fremmødte på generalforsamlingen. Derfor har jeg
gennemgået IFA’s vedtægter, og jeg har følgende 4 ændringsforslag til
dagsordenens pkt. 4 på Hovedforeningens generalforsamling i marts
måned 2014”:

Forslag 1:

§ 5: Tredje sidste afsnit slettes ”Afdelingernes budgetter og evt.
budgetoverskridelser skal forelægges hovedbestyrelsen til
godkendelse”, idet det samme står i § 6 andet afsnit.

Forslag 2:

§ 8: Dagsordenens pkt 3 ændres til:

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forslag 3:

§ 8: Dagsordenens pkt. 5 slettes.

Det betyder, at medlemskontingent besluttes af bestyrelsen – ikke af
generalforsamlingen.

Heraf følger, at pkt. 6, 7 og 8 kommer til at hedde pkt. 5, 6 og 7.

Forslag 4:

§ 11: Fjerde afsnit ændres til:

Afdelingernes kasserere har ansvaret for, at regnskabet forelægges
revisorerne til revision forinden fremlæggelse for afdelingernes
generalforsamlinger og for hovedbestyrelsen.

Forslag fra Robin Kahr:

Forslag 5:

Foreningens navn ændres fra IF Alliancen til IF Alliancen Stevnstrup


8.    Eventuelt

1.    Kommunikation / Etik / Moral i IFA:

I forbindelse med den ordinære generalforsamling blev der
efterfølgende rejst en voldsom debat i diverse sociale fora, og
desværre ikke på generalforsamlingen, hvor den hørte hjemme. Debatten
havde karakter af personforfølgelse. Det kan vi i IFA ikke være
bekendt ! Det er vigtigt, at vi som forening i vores omgang med børn
og unge fremstår som et godt eksempel på, hvorledes man omgås andre
mennesker. Respekt og en ordentlig tone trods vore forskellige
meninger.Ring eller send gerne en mail, hvis du har
kandidatforslag til de ledige bestyrelsesposter i Hovedforeningen.

Comments