Velkommen‎ > ‎

Nyheder

Gymnastikopvisning afholdes søndag den 27/3-2022 


Referat af Generalforsamling pr 1/3-22

indsendt 13. mar. 2022 05.44 af gymnastik formand   [ opdateret 13. mar. 2022 05.45 ]


Referat ekstraordinær generalforsamling

indsendt 19. mar. 2019 12.54 af Trine Nielsen

Kasper Frydenholm vælges ind på posten som kasserer.
Daniel Laugesen stillede også op som kasserer men vælges i stedet ind som bestyrelsesmedlem.
Under eventuelt opdateres listen over bestyrelsesmedlemmer. 

Referat generalforsamling 2019

indsendt 6. mar. 2019 07.04 af Trine Nielsen

Valg af dirigent: Palle Gjellerod

Formandens beretning

Det er med stolthed at jeg i dag giver gymnastikforeningen videre til en ny bestyrelse. Vi er helt oppe på 296 gymnaster fordelt på 4 børnehold og 7 voksenhold. Vi har stadig samarbejde med Sundhedshøjskolen i Randers hvor vi nu kører med 3. hold Rigtige mænd og 2. hold rygtræning og til april starter vi op med Outdoor Bootcamp.

Som noget nyt er der startet parkour for drenge og så skal vi ikke glemme alle de faste trænere der kommer igen år efter år og alle de gymnaster der slet ikke kan forestille sig at de ikke skal til gymnastik næste år.

I år har det sociale arrangement været en tur i DGI-huset hvor vi har prøvet kræfter med klatrevæggen og nogen snuppede en svømmetur, derefter var vi ude at spise på en hyggelig restaurant i Århus.

Sundhedshøjskolen har i år sponsoreret 20 tykke træningsmåtter og gymnastikbolde med ophæng. Vi har selv investeret i 4 vægtstænger, 6 skumbolde, 4 medicinbolde, 2 træningshjul, 10 kegler, 12 veste og 6 stepbænke.

Tak til trænere og bestyrelsesmedlemmer, for jeres store indsats og gode samarbejde. Tak for 13 gode år i har givet mig som formand for denne forening.                    

Jette Højholt

Regnskab til godkendelse

Regnskabet godkendt


Indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag ind

 

Valg til bestyrelse

Følgende stiller op og vælges enstemmigt:

  • Lise Skak Thomsen som menigt medlem og repræsentant fra Volleyball, men ønsker ikke længere posten som kasserer
  • Palle Gjellerod som kontaktperson for Sundhedshøjskolen
  • Trine Nielsen som sekretær

Hanne Rosenlund vil tage posten som formand

 

Der er ingen der stille op til posten som kasserer.

Der skal derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden – valg af ny kasserer.

Tidspunkt tirsdag den 19. marts kl 19.30 i Munkholmhallen

Der laves opslag herom, således at ekstraordinær generalforsamling varsles rettidig.

 

Eventuelt

Ingen punkter

Generalforsamling

indsendt 18. feb. 2019 03.22 af Trine Nielsen   [ opdateret 18. feb. 2019 07.05 ]

Gymnastikafdelingen i IF Alliancen afholder ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i Munkholm hallens mødelokale.

 

Der er bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg, og der er derfor et stort behov for interesserede, som ønsker at træde ind i bestyrelsen!

 

Dagsorden:

 

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse – forelægges af kassereren.

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

  Kasserer Lise Skak Thomsen: Modtager ikke genvalg
 Ordinært medlem Henriette Bjørn: Modtager ikke genvalg

Trækker sig i utide:

  Formand Jette Højholt

 Sekretær Lise Skjærris Lund

7. Eventuelt 

Indkomne forslag skal sendes til Lise Skjærris Lund gymnastik.sekretaer@ifalliancen.dk

 senest 26. februar 2019

Vi mangler instruktører

indsendt 2. aug. 2018 12.14 af Trine Nielsen

Til sæsonen 2018/2019 mangler vi instruktører til holdet "Hoppelopper" for de 2½-4 årige.
 

Vi håber meget at kunne udbyde dette hold - men uden instruktør bliver det desværre ikke til noget.

Instruktørposten kan deles mellem flere forældre, og man kan selvfølgelig have eget barn med på holdet.

Kontakt os for en uforpligtende snak på gymnastik.sekretaer@ifalliancen.dk

Referat Generalforsamling 2018

indsendt 24. feb. 2018 06.20 af Trine Nielsen

Formandens beretning

I år har vi 180 gymnaster, fordelt på 8 hold.

 Det har igen været muligt at oprette et Yoga hold og det har været meget efterspurgt.

 Vi har lavet et samarbejde med Sundhedsskolen i Randers der har hjulpet os med at oprette et hold for rigtige mænd hvor vi havde rekord hurtig tilmelding, næsten fyldt op efter to timer. Vi arbejder på til næste sæson også at oprette et ryghold i samarbejde med sundhedsskolen.

 I år har vi søgt om støtte til køb af redskaber gennem Lions i Langå og modtaget 20.000,-. Der er bestilt lange bænke, letvægts rullemadras og trapez til ringene for pengene. Derudover har vi købt 6 ekstra step bænke.

 Vores sociale arrangement i år bliver planlagt i næste uge og jeg er meget spændt på hvad vi bliver enige om.

 Vi er endelig blevet trygge ved Conventus der ser ud til at fungere rigtig godt med tilmelding til hold og betaling med det samme.

 Trænere og bestyrelse har i år fået for 550,- til træningstøj.

Tak til trænere og bestyrelsesmedlemmer, for jeres store indsats og gode samarbejde.

Kassererens beretning

Gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag

a)    Ift aflønning er der et forslag om, at der kan forhandles aflønning eller særlige goder individuelt med de enkelte instruktører. Dette for at imødegå et ønske om, at kunne fastholde og tiltrække instruktører med specielle kompetencer og uddannelse, Forslaget vedtages enstemmigt.

b)    Vi fastholder den nuværende sats på kontingentet.

c)    Instruktørerne oplever problemer med oprydning og vedligehold af gymnastiksalen. Formanden tager kontakt til pedellen med henblik på at aftale et møde, hvor regler og rammer kan diskuteres.

d)    Der er et forslag om at oprettes et nyt løbe/gå hold som en del af IFA gymnastik. Dette vil ikke kræve brug af gymnastiksalen, og kan derfor køre hele året rundt. Der er enighed om, at det er en god idé, samt at der vil være behov for en fast instruktør. Der skal søges efter en igangsætter/instruktør – i første omgang vil vi selv forsøge at finde én, hvis det ikke lykkes skal der laves opslag.

Valg af formand:

Jette Højholt blev genvalgt.

Valg af sekretær:

Lise Skjærris Lund blev genvalg

Valg af supplerende ordinært medlem

Det er enstemmigt vedtaget at udvide bestyrrelsen med et supplerende ordinært medlem. Hanne Rosenlund Hougaard opstiller og vælges enstemmigt ind.

Eventuelt

a)    Bestyrelsen skal snarest mødes i forhold til at fordele og nedskrive roller i bestyrelsen – hvem der varetager hvilke opgaver.

b)    Vi har et ønske om at få ændret og moderniseret vores hjemmeside. Formanden undersøger om vi har kontakt til én, der kan hjælpe os. Alternativt vil vi opsøge professionel hjælp, da den nuværende hjemmeside ikke er tidssvarende.

Generalforsamling IFA Gymnastik

indsendt 6. feb. 2018 12.31 af Trine Nielsen

Gymnastikafdelingen i IF Alliancen afholder generalforsamling


Tirsdag den 20.februar kl. 20.00 i hallens mødelokale.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand:

På valg er Jette Højholt, modtager genvalg

6. Valg af sekretær:

På valg er Lise Skjærris Lund, modtager genvalg

7. Eventuelt


Indkomne forslag skal sendes til Jette Højholt:  gymnastik.formand@ifalliancen.dk senest 13. februar

Rigtige mænd

indsendt 27. nov. 2017 11.51 af Trine Nielsen   [ opdateret 1. dec. 2017 07.27 ]

Holdet "Rigtige mænd" foråret 2018 er fyldt allerede fyldt op. Vi takker for den store interesse og har allerede nu åbnet op for tilmeldingen til "Rigtige mænd" efteråret 2018. 
Så vil du sikre dig en plads til efteråret, så skynd dig at melde dig på.

Yoga

indsendt 23. okt. 2017 12.09 af Trine Nielsen

Fra mandag den 30/10 starter vi op med Yoga - se mere under Hold sæson 2017/2018 og under tilmelding.

1-10 of 51